This is the "Little Prince" watch the omega replica most basic one, junior three-pin date replica watches display, the price of more than 30,000 to get started is swiss replica watches not so difficult, it is suitable for little money or the breitling replica first time to buy the table Friends.

Shkruani tekstin për kërkim


   

 Informatë për Aplikacionin

Kuran-Index.com është një makinë kërkuese për Kur'anin librin e shenjtë të muslimanëve dhe hadithet fjalët dhe veprat e të dërguarit të Allahut. Ky aplikacion i merr fjalët që i shkruan shfrytëzuesi dhe kërkon tërë Kuranin apo hadithet me ato terme apo siq njihen në terminologjinë e teknologjisë informative "keywords".

Aplikacioni në fjalë synon ta bëj më të lehtë kërkimin e informatave në Kur'an dhe hadithe, tju shërbej të gjithë atyre që dëshirojnë të gjejnë një ajet apo hadith për të argumentuar diqka. Nëse nuk ju kujtohet ajeti apo hadithi me ndihmën e aplikacionit shkruani atë që keni mbajtur mend dhe inshallah do të keni rezultate.

Për çdo vërejtje apo sygjerim ju lutem kontaktoni nëpërmjet email adresës
 info@kuran-index.com